Πληροφοριακο συστημα ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Σύστημα οργάνωσης ιατρονοσηλευτικών διαδικασιών κλινικής, με στόχο το "paperless" περιβάλλον

Γιατι ΠΑΝΑΚΕΙΑ;

Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών κατά τη νοσηλεία του ασθενούς (bed management system), προσφέροντας στον επαγγελματία υγείας τη σωστή πληροφορία, τη στιγμή που τη χρειάζεται, με ένα τρόπο που να μπορεί εύκολα να εποπτεύσει το περιστατικό νοσηλείας.

Είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ροές πληροφορίας και στις διαδικασίες των κλινικών, εξασφαλίζοντας σε αυτές ένα paperless περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον ασθενή του, καθώς μπορεί και συγκεντρώνει πληροφορίες από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Με άλλα λόγια είναι ένα πλήρες νοσοκομειακό ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο από οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα (Η/Υ, tablet, smart Phone κα) του χρήστη, χάρη στο οποίο, μπορεί να ανακληθεί άμεσα και γίνει ανασκόπηση όλων των λεπτομερειών νοσηλείας κάθε περιστατικού που νοσηλεύεται ή έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν στη κλινική του χρήστη.


Ποια είναι η φιλοσοφία της;

Η βασική αρχή της είναι «μια πηγή εισόδου, πολλές εξόδου»: Η πληροφορία πρέπει να παράγεται μια φορά και να «πηγαίνει» ή να ανακαλείται από τους κατάλληλους και εξουσιοδοτημένους χρήστες ανά πάσα στιγμή
Η ενσωμάτωση έξυπνων interfaces» και αλγορίθμων, που μειώνουν θεαματικά την πληκτρολόγηση, ώστε να είναι φιλικό, χρηστικό και έξυπνο
Η ελευθερία πρόσβασης, χωρίς περιορισμούς στο σύστημα που επιλέγει να έχει ο χρήστης (windows, linux, ios, android κτλ), αλλά με ισχυρούς περιορισμούς ασφαλείας, και πιστοποίησης
Η άμεση και έμμεση επικοινωνία με οποιονδήποτε χρήστη σε όλη τη Κρήτη
Η πλήρης ενσωμάτωση με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣΥ, AMED, LIS, EVORAND)


Σε PDF τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής (περ. 7 ΜΒ)

δυνατοτητες:

Ο ιατρός διαθέτει, για τον ασθενή που νοσηλεύει:
Α) Ιστορικά στοιχεία (αν ο ασθενής επιτρέψει την προβολή του ιατρικού φακέλου):
Τα παρελθόντα περιστατικά (περιστατικά νοσηλείας και περιστατικά επίσκεψης), τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα, από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης
Πρόσβαση το φάκελο υγείας του νοσηλευόμενου ασθενούς (χρόνιοι νόσοι, χρόνια φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κτλ), όπως έχει εισαχθεί από οποιοδήποτε νοσοκομείο της Κρήτης
Β) Στοιχεία παρούσας νοσηλείας:
Την λογοδοσία, την πορεία νόσου, τις ενεργείς (ή μη) ιατρονοσηλευτικές οδηγίες και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις αυτών, τις μετρήσεις ζωτικών σημείων
Την δυνατότητα προσθαφαίρεσης εργασιών/υποχρεώσεων προς το προσωπικό της κλινικής (ToDo), τη δυνατότητα ηλεκτρονικής «κλήσης» ειδικού (δηλ. βοήθεια από άλλο ειδικό ιατρό του νοσοκομείου), τη δυνατότητα «συν-φροντίδας» μεταξύ δυο κλινικών, τη δυνατότητα να ενημερώνει/εποπτεύει το ενημερωτικό σημείωμα και τα πρακτικά χειρουργείου του περιστατικού
Τις εργαστηριακές εξετάσεις του περιστατικού (με δυνατότητα σύγκρισης με προηγούμενες εξετάσεις, ακόμα και από προηγούμενα περιστατικά του ασθενούς, ακόμα και από άλλα νοσοκομεία)
Τη δυνατότητα, μέσω της μηχανής γραφικών παραστάσεων, γραφικής αναπαράστασης οποιασδήποτε εργαστηριακής εξέτασης ή ζωτικού σημείου, καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμού ζωτικών με εργαστηριακές εξετάσεις προς της κατεύθυνση της σωστής και εύκολης εξαγωγής συμπερασμάτων
Να εποπτεύσει τις προειδοποιήσεις που αυτόματα εμφανίζονται, μέσω των εισαγωγών που έκαναν/κάνουν άλλοι επαγγελματίες υγείας για τον ασθενή και των ειδικών αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί
Γ) Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
η πλήρης ενημέρωση α. για όλες τις πρόσφατες ενέργειες που έγιναν για το περιστατικό αυτό (προσθήκη/ακύρωση εξετάσεων, ιατρονοσηλευτικών οδηγιών, λογοδοσίας κτλ), β. για όλη την πορεία νοσηλείας του περιστατικού νοσηλείας (σε μεταφορά του περιστατικού από κλινική σε κλινική), η άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση λοίμωξης σχετιζόμενη με νοσοκομειακούς χώρους, η άμεση ειδοποίηση (με email και SMS) σε πιθανή έκτακτη περίπτωση κτλ.
Η παρακολούθηση των αλλαγών στις αγωγές φροντίδας σε συνεχή βάση, ώστε ο ιατρός ή ο νοσηλευτής την επόμενη ημέρα με μια ματιά να δει όλες τις αλλαγές που έγιναν κατά την απουσία του!
Η έγκαιρη και πιστοποιημένη ενημέρωση του προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής φροντίδας ενός περιστατικού, μέσω ειδικού συστήματος ενημέρωσης.

Χαρακτηριστικα

Η Δ/νση Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ παρέχει το εργαλείο για την πλήρη Paperless λειτουργία του νοσοκομειακού χώρου