Πριν την αιτηση

Τέσσερα (4) σημεία να έχετε υπόψη σας πριν αποστείλετε την αίτηση:

Πρέπει όλη η κλινική σας να παραγγέλνει ηλεκτρονικά τις εξετάσεις και να δέχεται τα αποτελέσματα

Εκ της φύσεως της εφαρμογής πρέπει να συμμετέχουν ΟΛΟΙ (ιατροί, νοσηλευτές). Η λογική της είναι όλοι ή κανένας

Κάντε ένα αρχικό meeting και ενημερώστε όλα τα στελέχη της κλινικής σας για την "αλλαγή", διερευνώντας και τις διαθεσιμότητες των στελεχών

Ορίστε και γράψτε στην αίτηση, τρεις (3) ημερομηνίες στις οποίες υπάρχει χρόνος από τα στελέχη σας για την αρχική παρουσίαση (περίπου 2 ώρες)

Οι στοχοι μας

Το πληροφοριακό σύστημα "Πανάκεια" δημιουργήθηκε από επαγγελματίες υγείας για τους επαγγελματίες υγείας, με στόχο τον ασθενή.